Verktyg och metoder

Om GDQ

Group Development Questionnaire är ett skattningsverktyg som används för att bestämma en grupps utvecklingsstadie. Det ger en bild av en grupps effektivitet, produktivitet och vilka utmaningar en grupp har. GDQ är utvecklat av Susan A. Wheelan, forskare inom gruppsykologi. Testet bygger på flera års forskning och har använts i ett flertal olika forskningsstudier kring gruppers arbetsmiljö, utveckling, samarbete och kommunikation.

Om KBT

Kognitiv beteende terapi är en psykoterapeutisk behandlingsmetod, i vilken man utgår från att människans tankar, känslor och beteenden ömsesidigt styr och påverkar varandra. En negativ tanke, påverkar hur du känner och hur du beter dig. Genom att förändra ditt beteende kan du förändra hur du känner och tänker. KBT är en aktiv och strukturerad terapiform. Vi börjar med att identifiera dina upplevda svårigheter och de faktorer som utlöser och bevarar problemen i nutid. Det innebär att vi gör en beteendeanalys av nuläget och vi identifierar ditt mål. Därefter ser vi över vilka metoder och övningar som kan hjälpa dig på vägen dit. Vi jobbar tillsammans i terapirummet och du kommer att få övningar att arbeta med mellan våra möten. Hemuppgifter gör att träningen fortsätter utanför terapirummet, så att förändringsprocessen hålls igång. Förändringar är en utmaning. Det kräver motivation och tid. Genom träning och ökad självinsikt kan du ändra tankar, känslor och beteenden som hindrar dig i vardagen.

Om ACT

Acceptans and Commitment Therapy (ACT) är en utveckling av KBT. Kärnbudskapet i modellen är att acceptera det som ligger utanför din personliga kontroll, och att åta (commitment) dig att bete dig på ett sätt som berikar och skapar meningsfullhet i ditt liv. I ACT arbetar vi med att utforska dina värderingar och vad meningsfullhet betyder för dig. Vi tränar medveten närvaro och nya beteendemönster. Målet är att utveckla psykologiska färdigheter för att hantera och acceptera jobbiga tankar och känslor och samtidigt leva i linje med det som är viktigt för dig.

OM CFT

I Compassionfokuserad terapi (CFT) är fokus självmedkänsla. Vi arbetar för att du ska utveckla ett vänligare och varmare förhållningssätt till dig själv och andra. CFT är skapad av den brittiske psykologen och professorn Paul Gilbert som främst fokuserat på människor som haft mycket självkritik och dålig självkänsla.