Psykologsamtal och KBT

Psykologisk behandling med kognitiv beteende terapi (KBT)

Beteenden är det vi gör, våra tankar och kroppsliga reaktioner. I KBT arbetar vi tillsammans för att du ska lära dig nya beteenden, tankar och kroppsliga reaktioner, så att du kan bli den människa du vill vara, öka ditt välbefinnande och leva ett hälsosamt liv. KBT är en aktiv och strukturerad terapiform. Det innebär att vi gör en beteendeanalys av nuläget och vi identifierar ditt mål. Därefter ser vi över vilka metoder och övningar som kan hjälpa dig på vägen dit. Vi jobbar tillsammans i terapirummet och du kommer att få övningar att arbeta med mellan våra möten.

Jag kan hjälpa dig, som lider av sömnsvårigheter, stress, ångest, panikångest, tvång, fobi, PTSD eller depressiv episod.

Psykologsamtal

Vill du utvecklas? Står du inför ett vägval eller ett dilemma? Som leg. psykolog har jag verktygen för att hjälpa dig att utvecklas i den riktning du önskar. I psykologsamtalet utforskar vi tillsammans den situation du befinner dig i idag, vad du önskar i framtiden och identifierar förmågor, kunskap och verktyg för att kunna ta dig dit du vill. I samtalen använder jag lämpliga verktyg från olika terapiformer som tex KBT, ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och CFT (Compassion Focused Therapy).

Familjerådgivning

Jag tar emot familjer med barn i skolåldern för rådgivning gällande föräldraskap, samarbete och kommunikation.

KBT via video

Det spelar ingen roll var du bor i Sverige. Jag träffar dig gärna via video. Kontakta mig för mer information.

CBT in English

I offer CBT in English.