Vill du skapa framgångsrika team?

Teamutveckling

Jag hjälper ert team att nå ökad produktivitet, effektivitet och förbättrad arbetsmiljö. Detta görs genom en process av förtydligande av mål, verktyg för samarbete och kommunikation.

Processen startar med en utvärdering av teamets nulägessituation. Detta görs med stöd av Group Development Questonnaire (GDQ). Därefter definierar vi tillsammans vilka delar teamet behöver arbeta med och vilka verktyg teamet behöver för att kunna utvecklas. Arbetet avslutas med en uppföljande mätning för att avgöra hur och inom vilka områden teamet har utvecklats.

Handledning

Jag erbjuder handledning för arbetsgrupper och enskilda medarbetare som arbetar med människor. Exempelvis personal inom skola, vård och omsorg, kundtjänst och HR. Syftet med handledningen är att ni/du ska få stöd i det vardagliga arbetet och att utvecklas professionellt.

Utbildningar

Jag erbjuder utbildningar och inspirationsföreläsningar inom psykisk hälsa och arbetsmiljö. Kontakta mig för ett skräddarsytt upplägg.